Alles over Nationale Raad

FINANCIËLE PROBLEMEN Artsen moeten alle patiënten even gewetensvol verzorgen, ook wanneer niet duidelijk is wie de factuur zal betalen. De Orde beveelt artsen aan 'reflectiegroepen basiszorg' op te richten die zich over de invordering kunnen buigen.

Welke rol kan de huisarts spelen bij een beslissing inzake rijgeschiktheid van een arbeidsongeschikte, alcoholverslaafde patiënt -met een eerder rijverbod? De provinciale raad van de Orde van West-Vlaanderen kreeg de vraag recent voorgeschoteld.

Een medische praktijk mag een platform op het internet inrichten om zo zijn praktijk of een multidisciplinaire zorgstructuur te financieren - crowdfunding dus. Wel is het aangewezen de concrete werkwijze voor te leggen aan de provinciale raad van de Orde der artsen.

De Nationale Raad van de Orde brengt een advies uit over de 'persoonlijke notities' van de arts in het dossier van de patiënt. De Orde preciseert vooral wat niet als persoonlijke notities gezien kan worden. Ze zet vraagtekens bij het concept van notities die leden van het zorgteam niet kunnen inkijken.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info