Alles over Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen

Het Kartel vraagt in een brief aan Bert Winnen van de beleidscel Volksgezondheid dat artsen bij wet in het bestuur van de ziekenhuisnetwerken zouden opgenomen worden - desnoods alleen met raadgevende stem.