Alles over Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen

"Het ziet ernaar uit dat 2019 nog maar eens een overgangsjaar wordt voor de huisartsenwachtposten", vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting. Zoals u vorige week in Artsenkrant kon lezen, stuurde de Nationale Commissie de nota over de toekomst van de wachtdienst met een onvoldoende terug naar de Interadministratieve Cel. Voor de financiering moet het Riziv nu op korte tijd een regeling vinden.

De verplichting om alleen nog elektronische geneesmiddelenvoorschriften te gebruiken zal pas ingaan op 1 januari 2020. De overheid wil softwarebedrijven de kans geven een nieuwe bron voor de medicatiegegevens te gebruiken.

De BVAS van Marc Moens zegt "uiterst tevreden" te zijn met het resultaat van de syndicale artsenverkiezingen. "Gelukkig is de lage participatiegraad omgekeerd evenredig met het stijgende aantal BVAS-leden", aldus een tevreden dokter Moens.

De Alliantie Artsenbelang - Domus Medica had op een beter resultaat gehoopt in de syndicale artsenverkiezingen. Toch is AADM tevreden met het behoud van twee zetels in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

In totaal hebben 12.139 artsen een stem uitgebracht via de verkiezingsmodule van MyRiziv. Dat is een deelname van 23,98%. "Men heeft het ons echt wel moeilijk gemaakt", klaagt een teleurgestelde Bvas-voorzitter Marc Moens.

Marc Moens brengt verslag uit van de Nationale Commissie Artsen-ziekenfondsen van maandag 25 juni. Over de geïntegreerde premie, de 'bedorven' artsenverkiezingen, de financiering van artsensyndicaten, en 'spine units'.

Voor de eerste keer is het akkoord artsen-ziekenfondsen voorgelegd aan de ministerraad. De regering verleent haar goedkeuring eraan - en aan drie andere overeenkomsten met zorgverleners. Belangrijk: ze neemt daarmee kennis van het financiële plaatje van de gezondheidszorg voor de jaren 2018 én 2019.

In de nacht van maandag op dinsdag bereikte de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een akkoord voor 2018 en 2019. De raadplegingen van huisartsen en specialisten krijgen een volledige index - voor andere prestaties is er een selectieve toepassing van de index. Het GMD, de wachtposten, accreditatie, digitalisering voor huisartsen en specialisten, het voorschrijven van onderzoek,... Er ligt veel werk op de plank.

Het honorarium voor de 'bijgeroepen specialist' zou misschien toch buiten het forfait gehouden worden in de laagvariabele zorg. Dat meldt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.

Het wetsvoorstel over laagvariabele zorg druist in tegen het akkoord artsen-ziekenfondsen, stelt Bvas-voorzitter Marc Moens. Dat akkoord houdt in dat er niet verder geraakt wordt aan de ereloonsupplementen dan wat in het akkoord is opgenomen. Maar dat doet het wetsvoorstel wel.

Vanochtend nam het Verzekeringscomité het begrotingsvoorstel voor 2018 onder de loep. Dat voorstel kreegt de meerderheid van de ziekenfondsen en de zorgverleners. Artsen moeten volgend jaar zes miljoen extra besparen.

Het aantal keren dat een ereloonsupplement wordt aangerekend, en de hoogte daarvan, varieert sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar ook tussen de specialismen. Op de medicomut van maandagavond werd een analyse gepresenteerd van de supplementen bij ziekenhuisverblijven - inclusief de dagopname.

De regering verklaart zich bereid op korte termijn een aantal maatregelen uit te werken die het vertrouwen in het overlegmodel moeten herstellen. In afwachting roepen de artsensyndicaten hun leden op zich aan de overeengekomen tarieven te houden.

Tijdens een bijeenkomst van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen woensdagavond (25/1) werd overeengekomen dat de ontbinding van rechtswege van het lopende akkoord met een maand wordt verschoven. De NCAZ wil eerst het overleg met de regering een kans geven.

Roel Van Giel wordt vanaf januari 2017 de nieuwe voorzitter van Domus Medica. Dr. Van Giel is huisarts sinds 2010 en zetelt al twee jaar voor Domus Medica in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen

De toekenning van de index was gisteravond (16/11) het hoofpunt op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Verschillende voorstellen liggen voor en de knoop werd nog niet doorgehakt. De Bvas legde een nota voor over de lopende discussies - en pleit daarin onder meer voor de lineaire toepassing van de index.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van gisterenavond werd gepraat over de besparingsmaatregelen die werden uitgewerkt door de taskforce. De meeste werden goedgekeurd. Voorzitter Jo De Cock stelde een agenda op van de belangrijke items die men in de komende periode wil uitpraten. Maar vooral Bvas stelt een patstelling vast.

Het overleg artsen-ziekenfondsen is voorlopig afgeblazen. De artsenvertegenwoordigers wachten eerst het resultaat af van het overleg met de minister, gepland voor woensdag.