Alles over Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen

Ook in het covidjaar 2020 bleven de aan de patiënt aangerekende uitgaven in ziekenhuizen lichtjes omhoog gaan. Er werd niet altijd, zoals wettelijk bepaald, een uitzondering gemaakt voor covidpatiënten.

Het teleconsult moet een volwaardig consult zijn. Een fysiek consult blijft de gouden standaard, maar een teleconsult is een belangrijke aanvulling.

Dinsdagavond bereikten de artsensyndicaten en de ziekenfondsen een nieuw akkoord - voor twee jaar. Alle syndicaten claimen sterk gewogen te hebben op de inhoud. We geven u de krachtlijnen.

Worden de medische verkiezingen in de lente van 2022 met een jaar uitgesteld? Een droge, korte mededeling van de voorzitter op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 29 november laat dat vermoeden.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van afgelopen maandag lag een eerste jaarrapport voor over de complexe chirurgie van slokdarm- en pancreastumoren. De mortaliteit na 90 dagen was voor beide soorten pathologieën verminderd.

De Riziv-uitgaven voor de artsenhonoraria in het eerste trimester van dit jaar lagen beduidend lager dan die in het eerste trimester van vorig jaar. Dat roept bezorgdheid op, maar ook onenigheid op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 14 juni presenteerden de ziekenfondsen de resultaten van de Ziekenhuisbarometer. Daarmee tonen ze aan dat de eigen bijdragen van de patiënt in de ziekenhuizen (licht) blijven stijgen.

Wat is een redelijk inkomen voor een arts? En hoeveel mag één arts meer verdienen dan een ander? Over die netelige vragen pakte de CM afgelopen maandag uit op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. De artsenvertegenwoordigers reageren uiteenlopend.

Waar komt de 40 miljoen vandaan voor artsen in opleiding, pneumologen, geriaters, huisartsen,...? Een nieuw softwarepakket voor huisartsen. Onenigheid in de Brusselse wachtpost,... We brengen een uitgebreider verslag van de laatste vergaderingen van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ).

De haio's krijgen een aanmoedigingspremie van bruto 985 euro - als blijk van waardering voor de inspanningen die ze leverden tijdens de covidcrisis. (Aansluitend: uitgebreid verslag van de NCAZ van 26 april.)

Het akkoord artsen-ziekenfondsen bevatte voor 40 miljoen nieuwe initiatieven zoals een volwaardiger statuut voor haio's en aso, een toezichtshonorarium voor geriaters, de regeling voor een bezoek aan verschillende bewoners in een woonzorgcentra. De grote discussie is hoe het geld moet worden gevonden. Daar raakte de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) op 26 april nog niet helemaal uit.

Het Verzekeringscomité en de Algemene Raad keurden op 21 december het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021 goed. Vorige week woensdag stemden alle leden van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen al voor deze tekst.

Het Riziv wil een beperking invoeren op het aantal ureumtests. 4,5 miljoen euro die beter gebruikt kunnen worden, beaamt dokter Marc Moens.

Maandagavond 7 december lag er op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een eerste ontwerptekst van een nieuw akkoord 2021 voor. Het moet snel gaan: volgende week moet het akkoord er zijn.

Het BVAS geeft in een persmededeling als een van de redenen om niet vóór de begroting te stemmen op dat er geen 42 miljoen euro wordt opzijgezet voor de artsen in opleiding. AADM kaartte in de Nationale Commissie maandag aan dat haio's geen vergoeding krijgen voor hun inspanningen tijdens de covidcrisis.

Vanaf 1 oktober geldt voor medische software de verplichting om de Recip-e connector v4 te implementeren. Dat maakt dat u de standaardduur van de geldigheidheid van het voorschrift (=drie maanden) kunt aanpassen, tot maximum één jaar. Dat is, als uw software al echt up-to-date is.

Een werkgroep van de TGR zal zich buigen over het teleconsult, dat bleek vorige week op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Het akkoord artsen-ziekenfondsen stelde een paar voorzichtige stappen in het vooruitzicht, maar de covidcrisis bracht de zaken in een stroomversnelling.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!