Alles over MyCareNet

Honderden huisartsen waren vergeten over te schakelen naar het eGMD. Ze dreigden de honoraria voor verlenging van het GMD mis te lopen. De Bvas trok aan de alarmbel. De ziekenfondsen geven de huisartsen nog een laatste kans, tot 15 maart aanstaande.

In 2018 streken in totaal 8.908 huisartsen een 'geïntegreerde premie' op. Het bedrag dat ze ontvingen varieerde van 1.500 tot 5.050 euro. Een dikke vijfde van de huisartsen (1.949 artsen) gingen met het hoogste bedrag aan te haal. De huisartsen lieten wel 5,4 miljoen euro liggen.

De dag voor de val van de regering lag op de 'Commissie Forfait' binnen het Riziv de tekst van een nieuw KB voor op de medisch huizen. Dat KB geeft een antwoord op de KPMG-audit, die een jaar geleden publiek werd gemaakt.

Het christelijke ziekenfonds stuurde naar nogal wat huisartsen een brief dat ze in 2017 te veel voor hun GMD's zouden hebben ontvangen. Het ziekenfonds zou dat geld inhouden op de uitbetalingen voor 2018. Kartel hekelt het totale gebrek aan transparantie en dringt aan op een uniforme procedure.

Het Riziv meldt dat Paris beschikbaar is. Paris is de webtoepassing waarmee artsen zonder elektronisch patiëntendossier Recip-e kunnen gebruiken. Maar niet alle artsen voor wie het bedoeld is, zullen al met Paris aan de slag kunnen gaan. En dat lukt vandaag ook met het e-Attest nog niet.

Vanaf 6 februari kunt u als huisarts een e-Attest aanmaken - als u dat wil en als uw software er klaar voor is. Misschien vragen patiënten ernaar, want het e-Attest zat pas ook in het nieuws.

Op de Nationale Commissie van maandag 20 november drong Kartel aan op concrete maatregelen voor de wachtposten. Reinier Hueting formuleert daarnaast een voorstel om de verschillen in de inkomsten uit de accreditering weg te werken.

Er komen geen nieuwe criteria voor de geïntegreerde premie. De omschrijving van de items die de huisarts moet behalen en de drempels blijven onveranderd. Dat werd beslist op de Nationale Commissie van 26 juni, vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.

LTD3 verwerkte voor huisartsen vorig jaar bijna drie miljoen prestaties. Ten opzichte van het jaar daarvoor was dat een stijging met nog vijf procent. De tariferingsdienst handelde ook beduidend meer prestaties af voor specialisten.

Mocht het Echt Antwaarps Theater nog een titel zoeken voor een nieuw stuk over de huisarts, dan doe ik ze graag bovenstaande suggestie. Het zit zo. Laatst lag er in mijn postvakje een nieuwsbrief waarin werd opgeroepen om over te schakelen op de afhandeling van de GMD's via MyCareNet, via een onherroepelijk contract met de mutualiteiten.

Het is trendy om verzuchtingen te formuleren als een 'recht op'. Daar gaan we: artsen, verpleegkundigen, alle ziekenhuiswerkers hebben recht op minder bureaucratie. Wij moeten ons concentreren op onze kernopdracht: kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg realiseren. In deze tijden is dit geen sinecure.

Het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalt dat huisartsen voor patiënten met het statuut 'chronisch zieke' van 45 tot 74 jaar oud een hoger gmd-honorarium ontvangen. In de tweede helft van het jaar betalen de ziekenfondsen dat verschil uit. De huisarts zelf blijft gewoon het oude tarief rekenen.

De Nationale Commissie van woensdag 15 juni keurde het voorstel goed voor het toekennen van de 'geïntegreerde premie' . Dat voorstel legt de drempelwaarden vast van de zes indicatoren voor het EMD-gebruik.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info