Alles over Mutas

Reactie op artikel "Mutas ... Mutatis mutandis?" van Herman Moeremans, verschenen op 25/07/2017Dat mutualiteiten medische bijstand aanbieden in het buitenland past perfect in hun opdracht. Mutualiteiten zorgen namelijk voor toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle medische zorgen. Deze opdracht nemen ze al sinds meer dan 30 jaar op in het buitenland.

Als zorgverleners zijn we vaak kritisch voor het hele 'verzekeringssysteem' van ziekenfondsen dat ons omringt. Wanneer in economisch moeilijke tijden gezocht wordt naar mogelijkheden tot besparing, dan is het evident dat wij ook even verwijzen naar die ziekenfondsadministratie, die intussen al ruim een groter stuk 'gezondheidsbudget' opsoupeert dan er beschikbaar is voor vergoeden van huisartsen.