Alles over Michèle Langendries

"Het is mijn aard", zeggen mensen met obesitas weleens gelaten. Daarmee bedoelen ze vaak dat ze een genetische erfenis met zich meedragen, waardoor er aan hun overtollige kilo's niet te tornen valt. Terecht?

De diagnose van rustelozebenensyndroom (restless legs syndrome, RLS) beantwoordt aan vier klinische criteria: de patiënt meldt een storende bewegingsdrang vergezeld van een hinderlijk gevoel in de benen (1), die optreedt in rust (2), vooral tijdens de avond en de eerste uren van de nacht (3), en die afneemt bij beweging (4).

Experts kunnen niet genoeg zeggen dat je immuniteit tegen het SARS-CoV-2 beter opbouwt met het vaccin dan met de natuurlijke infectie. Zelfs wie zonder kleerscheuren door de acute fase raakt, loopt een verhoogd risico op langdurige hartschade.

Naast obstructieve slaapapneu bestaat er ook een centrale vorm van slaapapneu. Prof. Johan Verbraecken bespreekt hiervan de specifieke aspecten. Als toemaatje staat hij nog stil bij twee thema's die op het snijvlak van de obstructieve en de centrale slaapapneu liggen: positionele slaapapneu en rijvaardigheid.

Slaapapneu valt uiteen in twee grote categorieën: obstructieve slaapapneu en centrale slaapapneu. Het obstructieve type is met voorsprong het meest voorkomende.

Het bevolkingsonderzoek naar colorectale kanker dat in ons land loopt, heeft als uitgangspunt de iFOBT, die wordt aanbevolen aan alle personen tussen 50 en 74 jaar. Wat als die test positief uitvalt en de coloscopie een (pre-)maligne letsel aan het licht brengt?

Het immuunsysteem vertoont een eigenaardigheid die als 'original antigenic sin' (OAS) omschreven wordt. Het woord 'sin' - zonde - voorspelt niet veel goeds. Toch bestaat er momenteel geen eensgezindheid over de vraag of OAS een zegen is in de strijd van ons lichaam tegen het SARS-CoV-2, dan wel een vloek.

Begin oktober meldde een persbericht dat het antivirale middel molnupiravir bij ambulante patiënten met covid-19 het risico op hospitalisatie of overlijden met 50% reduceerde. Als het middel van de gezondheidsoverheden groen licht krijgt, hebben we voor het eerst een antivirale behandeling met een impact op de sterfte bij covid-19.

Zaterdag 9 oktober is het internationale dag van de palliatieve zorg. Deelnemende verenigingen (*) hebben beslist bij die gelegenheid activiteiten op te zetten rond het thema 'Doodgewoon praten over leven en dood'. Een gesprek aangaan over de zorg die men in de laatste levensfase wil of niet meer wil, het blijft een heikel punt.

Al langer is bekend dat het digestieve microbioom van de moeder een invloed heeft de gezondheid van het kind. Steeds meer gegevens tonen aan dat die invloed zich al instelt tijdens de zwangerschap.

De vaststelling dat kinderen minder vaak ernstige covid-19 krijgen, deed in het voorbije anderhalf jaar verschillende hypothesen opborrelen. Voor sommige daarvan zijn er tegenbewijzen. Een aantal onderzoekers richt zijn aandacht op het aangeboren immuunsysteem.

"In zowat één jaar tijd hebben we in ons ziekenhuis negen patiënten gezien die zich aanmeldden met de schadelijke effecten van lachgas", zegt dr. Pieternel Vanherpe (dienst neurologie, AZ Sint Maarten, Mechelen). "Het recreatieve gebruik van lachgas is zeer heterogeen verdeeld over het grondgebied. Antwerpen is een hot spot, en de trend breidt zich blijkbaar uit naar Mechelen." Wat haar de laatste maanden écht intrigeerde: twee patiënten kwamen naar het ziekenhuis met suggestieve afwijkingen, maar ontkenden dat ze lachgas hadden gebruikt.

Een recente studie in The Lancet Respiratory Medecine meldt dat colchicine bij ambulante patiënten met covid-19 de kans op overlijden of hospitalisatie doet dalen. Een verhelderend commentaar dat tegelijk online werd geplaatst, duidt deze gegevens. Geen therapeutische revolutie, maar wel een belangrijk nieuw perspectief.

Chinese onderzoekers komen naar buiten met een follow-upstudie bij patiënten die ernstige covid-19 hebben gehad. De meeste blijken volledig genezen, een minderheid heeft respiratoire restletsels. Opvallend is wel dat er hooguit bij 5% een functionele handicap blijft bestaan.

Het is een paar maanden stil geweest rond SOLIDARITY. Maar nu gaat de grootschalige studie van de Wereldgezondheidsorganisatie opnieuw van start. Met focus op een totaal ander soort behandelingen tegen covid-19.

Een pas gepubliceerde studie toont aan dat tocilizumab de sterfte doet dalen bij patiënten die gehospitaliseerd zijn met covid-19 en zuurstofnood hebben.