Alles over Michèle Langendries

Het idee dat personen die te veel eten en te weinig bewegen wilskracht missen, heeft lang standgehouden. Maar met het voortschrijden van de wetenschap brokkelt deze stigmatiserende visie stilaan af. Aangeleerd gedrag heeft de hand in een aantal kwalijke leefgewoonten, maar ook genetische factoren spelen mee. Daarnaast treedt een andere speler op de voorgrond: ons darmmicrobioom.

Naar schatting zijn er momenteel wereldwijd acht miljoen mensen die door middel van een ivf-procedure geboren werden. Genoeg om na te gaan of ivf-kinderen zich even goed ontwikkelen als kinderen die via een spontane bevruchting ter wereld komen.

Net na een covidprik voelen veel mensen zich niet anders dan anders, terwijl sommige een dag het bed moeten houden. Experts sussen dat systemische bijwerkingen samenhangen met de reactie van het immuunsysteem op het vaccin. Moeten we daaruit besluiten dat het immuunsysteem bij personen met heftige systemische bijwerkingen intenser reageert, en dat die mensen dus beter beschermd zijn?

Sacrale neuromodulatie of sacrale neurostimulatie (SNS) wordt al decennialang gebruikt in diverse indicaties. Uit studies die - naast een erkende indicatie - als bijkomende evaluatie het seksuele functioneren van behandelde vrouwen bestudeerden, blijkt dat de techniek misschien ook dienstig kan zijn bij het bestrijden van seksuele disfunctie.

Zowel epidemiologisch onderzoek als gerandomiseerde studies tonen duidelijk de rol aan van LDL-cholesterol bij het ontstaan van cardiovasculaire ziekten. Andersom komt een door medicatie geïnduceerde afname van deze parameter uit de verf als beschermende factor, met een lineair verband tussen de afname en het risico op cardiovasculaire aandoeningen.

Dezer dagen wordt er niet alleen meer onderzoek gedaan naar wat we moeten eten om gezond te blijven, maar ook naar eetpatronen die het op langere termijn voor de aarde haalbaar houden. Twee dringende doelstellingen, maar ze zijn verenigbaar.

Sinds een paar maanden zijn twee nieuwe pneumokokkenvaccins beschikbaar. Welke plaats krijgen ze in het advies (1) waarmee de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vaccinatie tegen invasieve pneumokokkeninfecties omkadert?

"Het is een relatief onbekend fenomeen onder zorgverleners en andere hulpverleners: chemsex", lezen we op de website van het Nederlandse Trimbos-instituut, gespecialiseerd in onderzoek naar verslavingsgedrag. Welaan dan, tijd voor een leermoment.

"Het is mijn aard", zeggen mensen met obesitas weleens gelaten. Daarmee bedoelen ze vaak dat ze een genetische erfenis met zich meedragen, waardoor er aan hun overtollige kilo's niet te tornen valt. Terecht?

De diagnose van rustelozebenensyndroom (restless legs syndrome, RLS) beantwoordt aan vier klinische criteria: de patiënt meldt een storende bewegingsdrang vergezeld van een hinderlijk gevoel in de benen (1), die optreedt in rust (2), vooral tijdens de avond en de eerste uren van de nacht (3), en die afneemt bij beweging (4).

Experts kunnen niet genoeg zeggen dat je immuniteit tegen het SARS-CoV-2 beter opbouwt met het vaccin dan met de natuurlijke infectie. Zelfs wie zonder kleerscheuren door de acute fase raakt, loopt een verhoogd risico op langdurige hartschade.

Naast obstructieve slaapapneu bestaat er ook een centrale vorm van slaapapneu. Prof. Johan Verbraecken bespreekt hiervan de specifieke aspecten. Als toemaatje staat hij nog stil bij twee thema's die op het snijvlak van de obstructieve en de centrale slaapapneu liggen: positionele slaapapneu en rijvaardigheid.

Slaapapneu valt uiteen in twee grote categorieën: obstructieve slaapapneu en centrale slaapapneu. Het obstructieve type is met voorsprong het meest voorkomende.

Het bevolkingsonderzoek naar colorectale kanker dat in ons land loopt, heeft als uitgangspunt de iFOBT, die wordt aanbevolen aan alle personen tussen 50 en 74 jaar. Wat als die test positief uitvalt en de coloscopie een (pre-)maligne letsel aan het licht brengt?

Het immuunsysteem vertoont een eigenaardigheid die als 'original antigenic sin' (OAS) omschreven wordt. Het woord 'sin' - zonde - voorspelt niet veel goeds. Toch bestaat er momenteel geen eensgezindheid over de vraag of OAS een zegen is in de strijd van ons lichaam tegen het SARS-CoV-2, dan wel een vloek.

Begin oktober meldde een persbericht dat het antivirale middel molnupiravir bij ambulante patiënten met covid-19 het risico op hospitalisatie of overlijden met 50% reduceerde. Als het middel van de gezondheidsoverheden groen licht krijgt, hebben we voor het eerst een antivirale behandeling met een impact op de sterfte bij covid-19.

Zaterdag 9 oktober is het internationale dag van de palliatieve zorg. Deelnemende verenigingen (*) hebben beslist bij die gelegenheid activiteiten op te zetten rond het thema 'Doodgewoon praten over leven en dood'. Een gesprek aangaan over de zorg die men in de laatste levensfase wil of niet meer wil, het blijft een heikel punt.