Alles over Michel I

Sommige waarnemers denken/hopen dat de politieke soap van de voorbije weken uitmondt in een feest van de democratie. Daarbij kan het parlement dan voluit zijn rol spelen. Anderen zien het eerder somber in. Uiteindelijk beschikt de doorgestarte regering Michel I over amper 52 op 150 zetels in de Kamer. En heeft ze geen meerderheid in de taalgemeenschappen. Al bij al is dat een flink democratisch deficit.

Een wat ondergesneeuwde maar toch opvallende maatregel in het Zomerakkoord van de regering Michel I is de verplichting voor bedrijven van meer dan honderd werknemers om vanaf 1 januari 2018 een burn-out coach aan te stellen.

In principe betaalt het Riziv vanaf einde 2018 een kortdurende behandeling voor matig psychische problemen bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog terug. De patiënt dient wel verwezen te zijn door de huisarts. De regering trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit.

Het lag in de lijn der verwachting dat de gewelddadige dood van Patrik Roelandt als katalysator zou dienen voor een (her)nieuw(d) debat over de veiligheid van huisartsen en van zorgverleners in het algemeen. Dat de artsensyndicaten meteen de druk opvoerden, lag voor de hand. Het is echter zeker ook een goede zaak dat de Orde der artsen in deze materie het voortouw wil nemen.