Alles over Michel Creemers

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen ging na het zomerreces opnieuw van start op maandag 25 augustus. Het verslag aan de GMD-houdend huisarts na een specialistische consultatie leidde tot discussie.

"Dat er weer meer artsen hebben gestemd voor ons, voor Bvas of voor AADM is een goede zaak. Kartel doet het erg goed in de verkiezingen. Bij de huisartsen verliezen we. Dat dat bij mij als co-voorzitter van ASGB en als huisarts knaagt, zal ik niet wegsteken."

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In de vijfde aflevering komen de FOD Volksgezondheid en ASGB aan bod.

"Er zijn veel parallellen tussen de gezondheidszorg en het onderwijs. In de gezondheidszorg is er ruimte voor verbetering maar we boeken ook goede resultaten. Pas als we op de radio te horen krijgen dat de kwaliteit achteruitgaat zoals in het onderwijs zal ik er wakker van liggen."

De New Deal wordt een opt-in. Huisartsen in een groeps- of netwerkpraktijk kunnen toetreden als ze dat willen. Huisartsen zouden hetzelfde verdienen, het misschien wat minder druk hebben en vooral proactief aan de kwaliteit van de zorg kunnen werken. Of dat lukt, moet blijken.

Omdat de huisartsenwachtposten het moeilijk hebben om functionele samenwerkingsverbanden op te richten zoals ze moeten doen met het oog op de kwaliteitswet, formuleerde Wachtposten Vlaanderen onlangs het voorstel om provinciale samenwerkingsverbanden te organiseren. Maar ook ASGB reageert sceptisch.

Volgens Marc Moens (Bvas) wordt het tijdschema voor de hervorming van de nomenclatuur wel zeer krap. De Nationale Commissie moet zich verder buigen over de hervorming van het gedeelte van de intellectuele prestaties.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 23 mei werd lang gepraat over de teleconsultaties. Ook een aantal knelpunten betreffende de huisartsenwachtposten werden opnieuw aangekaart.

Roel Van Giel van AADM pleit ervoor de bestaande regeling voor het teleconsult te verlengen tot de voorstellen van de Reflectiegroep daarover zijn uitgewerkt. Michel Creemers merkt op dat, om wachtposten in de week 's nachts open te houden, een schaalvergroting soms onvermijdelijk is.

De ministerraad keurde vrijdag principieel een bedrag van 207 miljoen euro goed voor een 'eenmalige bijkomende vergoeding' voor de zorgverleners - voor prestaties gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van afgelopen maandag presenteerde het IMA de ziekenhuisbarometer. Volgens het Intermutualistische Agentschap zijn ereloonsupplementen in ziekenhuizen goed voor een half miljard euro. Er is een regeling voor het openhouden van wachtposten in de week, en er gebeurt wel wat op het vlak van teleconsultatie.

De functionele samenwerkingsverbanden tussen huisartsenwachtposten moeten operationeel zijn tegen begin 2024. Bvas waarschuwt: huisartsen moeten deze verbanden beheren. Volgens Kartel hangt het succes van de samenwerkingsverbanden vooral af van de beschikbaarheid van telefonische triage (1733).

Het is stilaan traditie: het akkoord artsen-ziekenfondsen belooft een grondige herziening van de accreditering. Maar ditmaal wordt dat gekoppeld aan de hervorming van de nomenclatuur.

De gezondheidsbegroting van het Riziv krijgt voor 2022 een index van 0,79%. De meeste artsenhonoraria, zoals die voor consultaties, krijgen een index van 0,73%. De inflatie bedraagt de voorbije periode meer dan vijf procent. Artsen zullen evenwel een jaartje moeten wachten om dat de gecompenseerd te zien.

De Nationale Commissie van maandag 4 oktober keurde de werkingskosten goed van de 14 wachtposten die ook in de week open blijven. Een van de volgende commissies moet, op voorstel van de werkgroep, de definitieve criteria vastleggen.

Vanaf 1 juli zullen twee gelijkwaardige voorzitters ASGB leiden. Anatoom-patholoog dr. Thomas Gevaert en huisarts dr. Michel Creemers worden co-voorzitters van het gemengd syndicaat. Het duo volgt dr. Reinier Hueting op die sinds 2011 voorzitter was.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info