Alles over Michaël Grynberg

Een 34-jarige Française, die onvruchtbaar was geworden na chemotherapie wegens borstkanker, heeft dankzij een nieuwe techniek toch een kind op de wereld kunnen zetten. Bij die techniek worden niet-rijpe eicellen voor de behandeling en zonder stimulering van de ovaria afgenomen en worden in vitro gerijpte eicellen gevitrificeerd.