Alles over Michael Erkens

Het forfaitair betalingssysteem voor huisartsgeneeskundige zorg wordt in Vlaanderen weinig toegepast ondanks een aantal positieve effecten voor patiënt, arts en maatschappij. Dokter Michael Erkens ging in zijn masterproef als haio op zoek naar de drempels die huisartsen ervaren voor de omschakeling van de betaling per prestatie naar het forfaitair betalingssysteem.