Alles over Michael Erkens

Het forfaitair betalingssysteem voor huisartsgeneeskundige zorg wordt in Vlaanderen weinig toegepast ondanks een aantal positieve effecten voor patiënt, arts en maatschappij. Dokter Michael Erkens ging in zijn masterproef als haio op zoek naar de drempels die huisartsen ervaren voor de omschakeling van de betaling per prestatie naar het forfaitair betalingssysteem.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!