Alles over Memphis

Vorsers in de Verenigde Staten hebben met succes acht kinderen met een X-gebonden ernstige gecombineerde immunodefici├źntie (X-SCID), een zeldzame erfelijke aandoening, behandeld met gentherapie na toediening van busulfan.

Een groep uit Memphis heeft ontdekt dat kenpaullon en andere remmers van het cyclinedependente kinase 2 (CDK2) de gehoordaling als gevolg van cisplatine en lawaai voorkomt. In een onderzoek bij knaagdieren blijkt transtympanische injectie van kenpaullon inderdaad een beschermende werking uit te oefenen.