Alles over MediCare-Market

De Orde der Apothekers heeft beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit. Die legde de Orde eerder een boete op van 1 miljoen euro voor de belemmering van de ontwikkeling van de groep MediCare-Market.

VONNIS In oktober 2015 maakten de disciplinaire raden van de Orde der Apothekers in de provincies waar MediCare-Market een winkel opende, telkens een zaak aanhangig tegen het bedrijf. Tegelijk stelden ze een stakingsvordering in. Als argumentatie verwezen ze naar de verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep.

De Belgische Mededingingsautoriteit legt de Orde der Apothekers een boete op van 1 miljoen euro voor belemmering van de ontwikkeling van de groep MediCare-Market. De orde analyseert de beslissing om de mogelijke reacties te onderzoeken.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info