Alles over Mededingingsautoriteit

De oprichting van een ziekenhuisnetwerk kan een concentratie vormen in de zin van het mededingingsrecht. De overeenkomst tussen de ziekenhuizen moet dus worden voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Zolang de Autoriteit geen toelating geeft, mogen de ziekenhuizen het ziekenhuisnetwerk niet opstarten.

VONNIS In oktober 2015 maakten de disciplinaire raden van de Orde der Apothekers in de provincies waar MediCare-Market een winkel opende, telkens een zaak aanhangig tegen het bedrijf. Tegelijk stelden ze een stakingsvordering in. Als argumentatie verwezen ze naar de verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep.