Alles over Martine Delanoy

ANTIBIOTICARESISTENTIE Welke strategie moet België volgen om antimicrobiële resistentie te bestrijden bij mensen, dieren en in het milieu? Enige tijd geleden werd het nationale Belgische One Health-programma voorgesteld en besproken.