Alles over Mark Tant

Bij personen met dementie stelt zich vroeg of laat de vraag of zij nog wel veilig met de auto kunnen rijden. Het rijgeschiktheidscentrum CARA van het Vias institute kan dit evalueren.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info