Alles over Luxemburg

Ierland sluit zich aan bij het clubje dat minister De Block samen met haar Nederlandse collega vier jaar geleden begon. De vijf landen met samen een goede 40 miljoen inwoners kunnen beter op de geneesmiddelenindustrie proberen te wegen.

Met 8% ligt het absenteïsme bij de Belgische politiediensten een stuk hoger dan in de privé (circa 5%). Hoe dat komt, wordt momenteel onderzocht. Om het tij te keren, gaat de politie volop artsen aanwerven. De volgende jaren zijn er een 25-tal vacatures bij de medische dienst.

De invoering van het kwaliteitssysteem B-Quaadril kan elke radiologiedienst in ons land 300.000 euro kosten. Dat is het prijskaartje voor kwaliteitsverbetering in de radiologie.

BeNeLuxA - het samenwerkingsverband dat België opzette met Nederland om nieuwe geneesmiddelen sneller toegankelijk te maken, en waarbij ook Luxemburg en Oostenrijk aansluiting zochten - krijgt een eigen website. Die moet de transparantie van deze samenwerking vergroten.

Servier heeft het genoegen u aan te kondigen dat de resultaten van de ACHIEVE studie zullen worden bekend gemaakt door Prof. Marc Leeman (Erasme, Brussel) op het jaarlijks congres van de European Society of Hypertension (ESH) te Milaan tijdens de "Epidemology and Risk factors" postersessie. De postersessie gebeurt aan de hand van een walking tour, dewelke doorgaat op 17/06/2017 van 17u30 tot 19u00.

Tussen 1 april en 31 oktober 2017 verzoekt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid alle burgers die door een teek werden gebeten om het insect met de post naar het WIV te sturen. De ingezamelde teken zullen worden geanalyseerd in het kader van een nieuwe studie over ziekteverwekkers die door teken op de mens kunnen worden overgedragen.