Alles over Luc Herry

Hoewel Bvas de geste van de regering apprecieert om 207 miljoen euro vrij te maken en zorgverleners op 1 juni een extra index te geven van 2%, wijst dit artsensyndicaat erop dat dat lang niet volstaat om de kloof tussen de toegekende index en de inflatie te overbruggen.

Vrijwel alle artsen werden ooit al wel eens geconfronteerd met patiënten die niet op de afspraak verschenen zonder tijdig te annuleren of te verwittigen. Dat blijkt zo te zijn bij de leden van de Bvas maar het geldt allicht voor het hele medische korps. Eén Bvas-lid op drie, zo leert een ledenenquête, rekent dan een schadevergoeding aan.

Huisarts Luc Herry volgt in een overgangsfase tot mei 2022 de intensivist Philippe Devos op aan het hoofd van de Bvas. Er wachten hem heel wat uitdagingen: de Riziv-begroting en het aandeel van de artsen daarin, de financiering van het artsensyndicalisme, de medische verkiezingen, de gezondheidszorg post-covid enz.

De raad van bestuur van BVAS verkoos op 29 september Luc Herry tot nieuwe voorzitter. De huisarts uit Chaudfontaine zal het laatste jaar van het mandaat van Philippe Devos voltooien. Devos legde zijn mandaat heel onlangs neer.

Philippe Devos heeft aan zijn collega's van Bvas laten weten dat hij zijn mandaat als voorzitter en bestuurder van het artsensyndicaat neerlegt. "Ik wil mijn beroepsleven en mijn gezin niet in gevaar brengen", vertelt de anesthesist aan Artsenkrant.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!