Alles over Limburg

Het lidgeld van de laatstejaarsstudenten geneeskunde die dit jaar aansloten bij het Vlaams Artsensyndicaat werd integraal doorgestort aan het consortium 12-12. Dit consortium ondersteunt de door zware aardbevingen getroffen Syrisch-Turkse bevolking. De actie leverde alvast 1.500 euro op.

De projecten voor personen met een dubbeldiagnose van een verstandelijke handicap en een psychiatrische stoornis worden uitgebreid tot vijf - in elke Vlaamse provincie één.

Op Belgisch niveau (-0,3%) tekent zich een bescheiden daling van de consumptie van antipsychotica af. In Wallonië is de afname iets meer uitgesproken (-0,5%) maar het gebruik van antipsychotica blijft er wel het hoogste van het land.

In 2019 waren psychotische aandoeningen (25%) en schizofrenie (bijna 20%) de hoofddiagnoses bij collocatie en verderzetting van een gedwongen verblijf. Bij vrijwillige opname in de psychiatrie ligt dat anders. Dan gaat het in de eerste plaats over depressieve stoornissen (20%) en alcoholgerelateerde problemen.

Vipa, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, subsidieerde tijdens de eerste jaarhelft voor bijna 35 miljoen aan (ver)nieuwbouw in ziekenhuizen, woonzorgcentra, in initiatieven voor personen met een handicap enz.

De Tieltse huisarts Jan Vandermeulen (70) is al lang gefascineerd door de geschiedenis van zijn stad en de oorlog die er vorige eeuw tweemaal dood en vernieling heeft gezaaid. Zo beschikt hij over unieke getuigenissen van patiënten. "Ik heb ze altijd genoteerd omdat ik het gevoel had dat die niet mochten verloren gaan." Zijn jongste pennenvrucht 'Tielt brandt' beschouwt hij dan ook als "een cadeau voor alle Tieltenaren".

Afgelopen dinsdag koos de algemene vergadering van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant een nieuw bestuur voor de periode 2022-2025. Vervolgens duidde dat bestuur unaniem de specialist nucleaire geneeskunde dokter Bart Dehaes (51) aan tot voorzitter.

"De dalende trend van covid-19 en griep blijft aanhouden", stelt professor Steven Van Gucht van Sciensano. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen wegens covid is onder de symbolische grens van 150 per dag gedoken." De FOD Volksgezondheid meldt dat de rekrutering loopt voor twee long-covidstudies door KCE trials.

Stijn Geysenbergh is huisarts en lid raad van bestuur VAS Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg.

Dokter Catherine Politis is huisarts in Heusden-Zolder, Limburg. Voor Artsenkrant brengt ze de komende weken regelmatig verslag uit van de manier waarop ze als huisarts in haar kabinet dagdagelijks de strijd voert tegen (deze tweede golf van) covid-19.

Onverwachts is op zeilreis in Griekenland dokter Philip Van Cauwelaert, voormalig diensthoofd hartchirurgie in ZNA Middelheim, overleden. Dat meldt het Vlaams Artsensyndicaat.

In coronatijden is ons niet veel gegund, maar wat - voorlopig - wel nog mag, is wandelen. Zolang we maar de nodige sociale afstand houden. Dat doen we uiteraard en als we dan voor wat frisse lucht kiezen, dan valt op hoe druk het in onze open ruimte is. Alleen: enkel maar wandelen in onze onmiddellijke omgeving, levert al snel nogal wat déjà vu's op. Michel Lafaille schreef een boek met twaalf tips om 'bewuster te wandelen'.