Alles over Laurent Zanella

Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt werk van een omvangrijk project, met name de hervorming van het verpleegkundig beroep. Om de grote lijnen uit te tekenen, rekent hij op het rapport van de werkgroep 'Taakdifferentiatie, taakdelegatie en taakverschuiving' onder leiding van Ann Van Hecke, professor verplegingswetenschap (UGent). De tijd dringt, de hervorming moet eind dit jaar rond zijn.

In het kader van de ziekenhuishervorming wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken duidelijk definiëren.

Om kmo's, en meer bepaald kleine ondernemingen en zelfstandigen, bewuster te maken van cyberveiligheid, lanceert de FOD Economie de Cyberscan. Dit instrument voor zelfbeoordeling geeft kmo's concreet advies over hoe ze hun weerbaarheid tegen het groeiende aantal cyberaanvallen kunnen vergroten.

Het buitengewone karakter van de overstromingen in juli wordt weerspiegeld in het beheer van de gezondheidsrisico's. Verschillende fasen volgden elkaar op: de hulpverleningsfase tijdens de ramp, de fase van herstel van de zorgcontinuïteit direct na de ramp en het aanpakken van de gevolgen. Er werden heel wat acties ondernomen, maar een aantal problemen blijft bestaan.

TELECONSULT De Orde der Artsen is hoe langer hoe minder terughoudend wat teleconsultaties betreft (zie AK 2604, 18 oktober 2019) en het is afwachten of het Riziv al dan niet beslist om de akten terug te betalen, maar in Frankrijk publiceerde de Haute autorité de santé française (HAS) een memorandum terzake. Daarin staan een aantal 'good practices' voor telegeneeskunde die ook in dit land van toepassing zouden kunnen zijn.

TECHNOLOGIE De endoscopie doet meer dan diagnoses stellen en behandelingen toepassen via natuurlijke weg. Maar het gebrek aan tactiel contact beperkt de mogelijkheden. Sensendo ruimt dat probleem van de baan.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info