Alles over Kruidtuin

De ministerraad keurde op vrijdag 9/2 de contracten goed waardoor het Riviz kan onderverhuren aan de FOD Volksgezondheid en het FAGG. Vanaf 2020 moeten de drie diensten samen het Galilei-gebouw betrekken.

Het Riziv verhuist in 2019 naar het Galileïgebouw, dichtbij het centrum van Brussel. De FOD Volksgezondheid en het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zullen in hetzelfde gebouw hun intrek nemen.