Alles over Kraamkliniek

De zes proefprojecten rond een verkort verblijf in de kraamkliniek die half 2016 van start gingen, brachten volgens een evaluatierapport geen problemen aan het licht door een sneller ontslag. Vrouwen die deelnamen aan de proefprojecten waren tevreden over de zorg. Meer standaardisering en aandacht voor de verhoogde druk op de zorgverleners zijn belangrijke werkpunten.