Alles over Koninklijke Militaire School

Eind november had in de Koninklijke Militaire School een studienamiddag plaats over de Gecommentarieerde Code van Medische Deontologie (CMD). Een uitstekende gelegenheid om stil te staan blij de lange geschiedenis van de Code en de dubbelzinnigheden die nog altijd bestaan, ondanks pogingen om de Code te moderniseren.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info