Alles over Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde

Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde (RBSS) en de Belgische Groep voor Endoscopische Chirurgie (BGES) roepen patiënten op om hun symptomen niet te gemakkelijk aan de alomtegenwoordige Covid-19-pandemie toe te schrijven. Ze vragen collega's in de eerste lijn om bij twijfel hun patiënten naar de spoedgevallen door te verwijzen.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info