Alles over KNMG

Afgelopen week organiseerde de KNMG het congres 'Omgaan met crisis'. Centraal stond de vraag: 'Wat doet crisis met je, als mens, als arts en als bestuurder?' De Belgische filosoof en psychiater Damiaan Denys, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, kwam tekst en uitleg geven over het eerste deel van die vraag.

De Nederlandse 'Orde der artsen', de KNMG, gaat in de deontologische code opnemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar is. Ze doet dat na een enquête van het medisch Tijdschrift Medisch Contact bij 3098 artsen en 440 geneeskundestudenten en coassistenten. Daaruit blijkt dat bijna 30 procent van de respondenten minstens eenmaal een seksueel grensoverschrijdende situatie op de werkvloer heeft ervaren.

Onlangs bracht Radio 1 in het programma Hautekiet een aantal getuigenissen van luisteraars die bepaalde ervaringen hadden met palliatieve sedatie, waarvan een belangrijk deel eerder negatief waren. Het betrof vooral gevallen waarbij door de patiënt reeds eerder voor euthanasie was gekozen en er blijkbaar toch werd overgegaan tot palliatieve sedatie. Ook professor Distelmans die ter zake een grote expertise heeft, kwam in het debat aan het woord. Recent nog bracht hij een boek uit waarin hij concreet een heel aantal aspecten van palliatieve sedatie toelicht en bespreekt. Gezien de commotie hieromtrent en mijn persoonlijke ervaring met terminale patiënten in mijn 40-jarige huisartspraktijk dacht ik dat het zinvol zou zijn om de levenseindeproblematiek rond palliatieve sedatie even in het daglicht te plaatsen en een aanzet te geven tot mogelijke oplossingen voor de negatieve commotie en ervaringen die werden aangebracht.

BUITENLAND - De Nederlandse artsen hebben het voorstel van voormalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers om euthanasie te verruimen naar mensen die het leven als een te zware last ervaren, vakkundig van tafel geveegd. Een aparte wet brengt volgens hen veel risico's en nadelen met zich mee.