Alles over Kirsten Catthoor

"Hét probleem is niet dat artsen in ons land overbetaald worden. Wel brengen de te grote volumes aan prestaties de betaalbaarheid in het gedrang. Dat is het probleem. Artsen volgen nauwelijks richtlijnen terwijl ze daarop hun voorschrijfgedrag zouden moeten aligneren."

"De contingentering en de (sub)quota afschaffen, is absoluut niet wenselijk. Sterker nog, de planning van het medisch aanbod zou best op Europees niveau geregeld worden. Zo voorkomen we dat artsen het Belgische systeem omzeilen."

In aanloop naar de syndicale artsenverkiezingen organiseert het ASGB op zaterdag 11 maart in de Zoo van Antwerpen een discussiedag. Naast een voorstelling van het Kartel-verkiezingsprogramma staan ook debatten over het zorglandschap van de toekomst, de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de New Deal voor huisartsen op de agenda.

Ongeveer gelijktijdig maar onafhankelijk van elkaar pleiten de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG2021) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor meer aandacht en investeringen voor patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek. "Deze vorm van belangenbehartiging is revolutionair", schrijft psychiater Kirsten Catthoor in een opiniestuk voor Artsenkrant. "Ernstig psychisch kwetsbare personen worden nog steeds onterecht gemarginaliseerd. Het is voor meer medische, financiële en sociale rechtvaardigheid."

De financiering moet anders, ziek maakt nog steeds arm, jongvolwassen patiënten geraken amper over de drempel naar de volwassenenpsychiatrie en de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijven onaanvaardbaar lang.

Het instellen van subquota om meer studenten geneeskunde te laten doorstromen naar zogenaamde knelpuntspecialisaties, is een spreekwoordelijke pleister op een houten been, schrijft psychiater psychosezorg ZNA PZ Stuivenberg Kirsten Catthoor.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info