Alles over Kinder-

Een nieuwe coassistente start op onze dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ze is jong en zoekende. Is dit de discipline van haar dromen? Haar omgeving twijfelt. Meermaals moet ze van hen horen: 'Kinderpsychiatrie! Ge gaat 't zout op uw patatten niet verdienen!' Ik zie aarzeling in haar ogen, maar ze durft me de vraag te stellen: 'Is het verschil in financiering tussen de disciplines voor jou een probleem?'