Alles over Kenniscentrum

Het KCE ontwikkelde in overleg met de betrokken beroepsgroepen een doorverwijzingsinstrument voor de prenatale zorg. De bedoeling is meteen een meer gestructureerde samenwerking te promoten.

November en december komen eraan: dat is voor kinderafdelingen in ziekenhuizen het piekseizoen. Het Kenniscentrum publiceerde onlangs een studie van het pediatrische ziekenhuislandschap, met ook aandacht voor dit fenomeen.

"We betreuren sterk dat het KB op de ziekenhuisnetwerken radiotherapie beschouwt als een locoregionale zorgopdracht en niet langer als een supraregionale (zie ook AK 2722). Dat is nefast voor de kwaliteit." Dat stellen BeSTRO en BARO, respectievelijk de wetenschappelijke en de beroepsvereniging van radiotherapeuten.

Het KCE beveelt een systematische registratie aan van gegevens over ECMO-patiënten. Het Kenniscentrum kreeg de vraag om het gebruik van deze techniek in kaart te brengen en de factoren te onderzoeken die een doeltreffend en veilig gebruik bevorderen.

Het KCE beveelt een systematische registratie aan van gegevens over ECMO-patiënten. Het Kenniscentrum kreeg de vraag het gebruik van deze techniek in kaart te brengen en de factoren te onderzoeken die een doeltreffend en veilig gebruik bevorderen.

De pandemie gaf telemonitoring een boost. Het KCE nam de telemonitoring van covidpatiënten onder de loep. Zijn er mogelijke lessen voor de toekomst?

Het KCE nam 12 projecten onder de loep die eind 2020 een conventie met het Riziv ondertekenden voor telemonitoring van covidpatiënten thuis. Die verschillen evenwel te veel van elkaar om duidelijke conclusies toe te laten.

Naast de klassieke kwantitatieve benadering kwam in heel wat rapporten van het federale Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2021 ook een kwalitatieve benadering aan bod. Op die manier hoopt het Kenniscentrum de verzuchtingen van het terrein en de ervaringen van patiënten en zorgverleners beter te begrijpen.

Frank Robben heeft begin deze week zijn ontslag gegeven als extern lid van het Kenniscentrum van de GBA. Daarmee wil hij vermijden dat België gedagvaard wordt voor het Europese Hof van Justitie.

Beslissingsbekwaamheid is geen alles-of-niets-fenomeen. Mensen moeten ondersteund worden om zo lang mogelijk zelf beslissingen te nemen over de medische en dagelijkse zorg die ze willen. Dat is de centrale stelling in een KCE-rapport over het onderwerp.

Volgens het Kenniscentrum moet de overheid een instantie aanwijzen die jaarlijks de onbeantwoorde patiëntenbehoeften in kaart brengt. Het KCE ontwikkelde daarvoor een methode.

Het KCE pleit ervoor een stabiel kader te creëren voor de Protocol 3-projecten - dat zijn proef-projecten geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen. Wie aan de projecten deelneemt, is overtuigd van de meerwaarde, maar een hervorming uit 2019 werd slecht verteerd.

Het KCE beveelt het Riziv aan om een tijdelijke terugbetaling mogelijk te maken van de telemonitoring van hartimplantaten. Daarmee zou de overheid een beter zicht krijgen op de situatie. Vandaag is zelfs niet bekend hoeveel patiënten op afstand gevolgd worden.

Naar schatting 300.000 à 400.000 patiënten met verminderde immuniteit worden na de twee basisvaccinaties ingeënt met een extra derde mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). Dat besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Van de IMC maken alle gezondheidsministers van dit land deel uit.

Het nieuwste KCE-rapport is kritisch over de oncologische middelen die om hun verondersteld innoverend karakter sneller tot de markt toegelaten worden. Er moeten meer garanties zijn dat die middelen hun effectieve meerwaarde op tijd bewijzen, stelt het Kenniscentrum.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bracht begin deze maand zijn jaarverslag over 2020 uit. Uiteraard was dit geen jaar als een ander. Het is, zoals het KCE het zelf noemt, 'een jaar tussen haakjes'. Men stelde projecten uit terwijl tegelijk een nieuw onderzoeksprogramma 'covid-19' werd opgestart.

Bij meer dan de helft van de mensen die op intensieve zorg verbleven, kan zich het vrij onbekende post-intensieve zorgsyndroom voordoen, met name zijn dat fysieke, psychische en cognitieve problemen. Omdat vooral huisartsen hiermee te maken krijgen, stelde het KCE voor hen een set van zes praktische tools samen.