Alles over Julie Lecomte

De huisartsen in opleiding Julie Lecomte en Isabelle Op de Beeck doen voor hun masterthesis een survey onderzoek naar de kennis en het voorschrijfgedrag inzake diabetes type 2 van huisartsen. Zij vragen uw medewerking om onderstaande online vragenlijst in te vullen. Promotor is prof. Geert Goderis (KU Leuven), co-promotor prof. Chantal Mathieu (KU Leuven).

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info