Alles over José

Een goede arts draagt zorg voor zijn eigen gezondheid. Het klinkt evident, maar is blijkbaar geen certitude. Daarom staat nu gebeiteld in de nieuwe deontologische code van de Orde der artsen dat elke arts naar een evenwicht moet streven tussen beroepsactiviteit en privéleven, op straffe van een tuchtsanctie of zelfs een schorsing. De Orde meent het blijkbaar bloedserieus: we moeten harder en vooral langer werken...