Alles over Joost Baert

Op dinsdag 14 maart organiseerde het Provinciaal Overleg Ziekenhuisnoodplanning Antwerpen (POZA) een studienamiddag over noodplanning. Een groep van sprekers belichtte er het beleidsmatige en het operationele aspect van noodsituaties, specifiek gericht op de ziekenhuiswerking. Dokter Joost Baert, CEO van AZ Klina (Brasschaat), gaf er de visie van een ziekenhuis-CEO.

"Cruciaal is dat artsen vertrouwen hebben in de organisatie. Indien dat ontbreekt, zijn mentale veerkracht, burn-out, specifieke trajecten... onbespreekbaar." Zegt dokter Joost Baert, algemeen directeur van AZ Klina in Brasschaat.

Afgelopen week vond de kick-off plaats van het 'Cure Care Network'. Dat wil een netwerkplatform bieden voor actoren uit de zorg- en ziekenhuissector.

Welke rol kunnen wetenschappelijke verenigingen spelen in het Vlaamse kwaliteitsbeleid? Ze kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren, of bij de juiste interpretatie van het gemeten resultaat. Dokter Joost Baert, voorzitter van QID, wil die mogelijkheid verkennen. Daarom nam hij het initiatief voor een medisch symposium daarover in het Vlaams Parlement op 28 oktober.

Welke rol kunnen de wetenschappelijke verenigingen spelen bij de ontwikkeling van het Vlaamse kwaliteitsbeleid? De BVU neemt het voortouw om hierover een symposium te organiseren op 28 oktober. Geen betere locatie daarvoor dan het Vlaamse Parlement.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info