Alles over Joop Schaminée

De natuur schrijft over zichzelf dankzij de mens die met taal die natuur juist tracht te doorgronden. Twee romans zoeken naar de betekenis van de natuur voor ons wezen en welzijn, een ecologisch-historische verkenning brengt onze eeuwenlange verhouding met de natuur in kaart.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info