Alles over Jong Domus

Op 24 februari organiseert Jong Domus de derde editie van Dag van de Jonge Huisarts met als thema seksuele gezondheid in de huisartspraktijk.

"Er verdwijnen nu attesten waar we zelfs niets voor gedaan hebben. De actie Blauwe Krokodil heeft heel wat in beweging gezet. Het heeft impact. Artsen stempelen en ondertekenen niet meer zomaar alles en ook de administratie stelt nu dingen in vraag."

"Resultaten boekten we vooral in de strijd tegen de paraplu- en fantasie-attesten en inzake het ziekte-attest voor beperkte duur. Achter de schermen werkt een werkgroep administratieve vereenvoudiging bij het Riziv ook volop aan de Hoofdstuk IV-medicatie en het digitale Mult eMediatt."

Sinds december 2022 is het aantal attesten en voorschriften dat huis- en kinderartsen voor kinderen in de opvang uitschrijven drastisch verminderd. Dat is het resultaat van een consensus tussen huis- en kinderartsen, apothekers en het Agentschap Opgroeien. Een gesprek met de betrokken partijen.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel van Groen dat voor ziekteverzuim tot drie dagen geen ziektebriefje meer nodig zou zijn, herinnert Domus Medica nog eens aan zijn eigen standpunt daarrond.

De huisartsgeneeskunde staat voor duidelijke, doelgerichte keuzes. Een nieuwe nota tekent daartoe een actieplan uit en wil zo bijdragen tot heldere uitgangspunten in de discussie over de toekomst van het beroep en de geïntegreerde zorg.

Hebt u al uw stempel met de blauwe krokodil? Zoniet, bestel dan uw exemplaar op de website zinloosattest.be.

De Vlaamse verenigingen van artsen in opleiding - het Haio-overlegplatform of 't HOP en VASO - reageren samen met Jong Domus afwijzend op de nota van VBS. Dit standpunt zet de basisprincipes van goede gezondheidszorg op de helling, stellen ze.

Meer en meer jonge artsen gaan als vervangarts aan de slag, schrijft Jong Domus in een brief, "maar desondanks is er voor jullie geen enkele omkadering". De organisatie wil de stem van deze vervangartsen vaker en beter vertegenwoordigd zien. Ze roept geïnteresseerden op zich aan te melden, om "een groepje te kunnen samenstellen dat spreekbuis is voor de hele groep".

Jonge huisartsen van de drie artsensyndicaten gaan zich samen toeleggen op het afschaffen of heroriënteren van nutteloze geschiktheidsattesten. Ze vormen een stuurgroep die een echte verandering moet teweegbrengen.

De oproep van Jong Domus om een 'attestenstaking' te organiseren kreeg heel wat bijval, zegt dokter Anthony Dheere. De strijd tegen Kafka is nu in een acute fase.

Kost het niet meer moeite om met de patiënt een discussie aan te gaan dan om een attest te weigeren? Om dat gesprek te vergemakkelijken stelde Jong Domus een 'weigerbriefje' op. De strijd tegen over-bodige attesten blijft wel een titanenwerk, getuigt Anthony Dheere.

Jong Domus start vandaag 26 oktober een 'attestenstaking'. Huisartsen schrijven een uniform ziektebriefje voor, en stellen geen quarantaine- en parapluattesten meer op.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier