Alles over Jonas Brouwers

"De huidige staatsstructuur en de verschillende bevoegdheden versnipperen de verantwoordelijkheden en de instrumenten zodanig dat ze een struikelblok vormen voor de organisatie van een efficiënte, kwalitatief goede opleiding."

Maarten Falter volgt Jonas Brouwers op als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding (VASO). Falter is cardioloog in opleiding en maakte de voorbije jaren al deel uit van het bestuur.

Dokter Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor artsen-specialisten in opleiding (VASO) gaat op de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid mee het federale kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen vorm geven.

De rollen van de stagemeesters en coördinerend stagemeesters moeten duidelijker zijn. Daarnaast moet ook gekeken worden hoeveel artsen in opleiding zij op een kwalitatieve wijze tegelijkertijd kunnen opleiden én welke functies zij kunnen combineren.

Feedbackmomenten voorzien, en een goed evenwicht vinden tussen de noden van de dienst en de kwaliteit van de opleiding blijken zowel voor assistenten als hun stagemeesters pijnpunten in de opleiding tot arts-specialist. Dat blijkt uit een rapport van de FOD Volksgezondheid over de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding.

"De contingentering en de (sub)quota afschaffen, is absoluut niet wenselijk. Sterker nog, de planning van het medisch aanbod zou best op Europees niveau geregeld worden. Zo voorkomen we dat artsen het Belgische systeem omzeilen."

"Er zijn veel parallellen tussen de gezondheidszorg en het onderwijs. In de gezondheidszorg is er ruimte voor verbetering maar we boeken ook goede resultaten. Pas als we op de radio te horen krijgen dat de kwaliteit achteruitgaat zoals in het onderwijs zal ik er wakker van liggen."

Gemiddeld hangt aan de eerste accreditatie van een Vlaams ziekenhuis een prijskaartje van 655.000 euro. Niet bewezen is dat dit kosteneffectief is en dat het de patiëntuitkomst verbetert. Wel zorgt (vooral een eerste) accreditatie voor procesoptimalisatie.

De voorbije jaren heeft de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding hard gewerkt aan haar bekendheid onder medeassistenten. Steeds meer aso's vinden dan ook de weg naar Vaso. "Meldingen van hoge werkdruk en incidenten van intimidatie zijn schering en inslag in onze inbox." Een gesprek met het nieuwe bestuur.

"Franstalig België maakt nu onmiddellijk werk van een decreet om een 'concours' met numerus fixus te organiseren voor de geneeskundestudies. Het treedt in werking voor het academiejaar 2023-2024. Doet er zich in 2022 een belangrijke overschrijding van de quota voor, dan wordt het overtal op drie jaar tijd in de numerus fixus geresorbeerd." Aldus Frank Vandenbroucke. VASO blijft zeer kritisch.

Twee jaar na de start is Zin in Zorg geland, de Nederlandse beweging voor en door jonge artsen die streeft naar meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Het resultaat is een 'startkit' waar jonge (maar ook ervaren) artsen en zorginstellingen mee aan de slag kunnen bv. door werk te maken van persoonlijke ontwikkeling of door inspraak structureel te organiseren.

De weg naar het arts-zijn is leerrijk en mooi, maar kan ook uitdagend en complex zijn. Daar gaat de gloednieuwe podcast 'Uitgedokterd' over van kinder- en jeugdpsychiater in opleiding Karen Bartholomeus. Met verschillende jonge (en oudere) collega's heeft ze het over thema's als zelfzorg, de combinatie work-life, de professionele artsenidentiteit en zo meer.

Op zaterdag 19 maart organiseren het VBS, VASO en Artsenkrant in het Huis van de Toekomst in Vilvoorde een symposium met als thema 'De gezondheidszorg in crisis. Lessen en maatregelen voor de toekomst'. Bij die gelegenheid wordt ook de vijfde editie van de Specialist van het Jaar uitgereikt.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info