Alles over Johan Blanckaert

Kwalitatief en gemotiveerd zorgpersoneel vinden. Het weerklonk afgelopen zaterdag op het symposium 'Medische Wereld' als een van de uitdagingen - zo niet de belangrijkste - in de hervorming van het ziekenhuislandschap.

Het is verre van een nieuw concept maar 'geïntegreerde zorg' is momenteel een hot topic. Zo ook tijdens het 'grote debat gezondheidszorg' op het symposium Medische Wereld afgelopen zaterdag op de VUB-campus in Jette.

"Er is voor ons een lijn overschreden", Johan Blanckaert (Bvas) steunt het protest van de Waalse huisartsen. Maar Roel Van Giel (AADM) is niet mee met wat er aan de overkant van de taalgrens gebeurt. Op de laatste nationale commissie verder: de projecten transversale zorg, de geïntegreerde praktijkpremie en lopende dossiers zoals de medicatiereview.

Op de Nationale Commissie van maandag 17 april lag een nota voor met moderniseringsvoorstellen voor het overleg. Dat zou voor eind dit jaar nog moeten leiden naar concrete maatregelen. En komen er eindelijk ook meer vrouwen op de artsenbank te zitten?

"Als in België slechts één procent meer ingrepen extramuraal gebeuren dan impliceert dit de afbouw van 350 acute bedden in de ziekenhuizen. Streven we de Franse doelstelling, 80% 'ambulatorisatie' na, dan is het effect op de fysionomie van de ziekenhuizen en het aantal ziekenhuisbedden enorm."

Volgens voorlopige analyses is er geen overschrijding van het budget voor de erelonen in 2022 te verwachten. Niet het volledige budget zou besteed zijn. Volgens een aantal artsensyndicaten maakt dit ook de oefening 'appropriate care' overbodig.

Op de Nationale Commissie van maandag 30 januari werd uitgebreid gesproken over de huisartsenwachtposten. Op korte termijn komen er een aantal maatregelen voor wat extra onthaalpersoneel en meer financiële ademruimte. Op 13 februari wordt er verder gepraat.

Maandagavond ging het op de Nationale Commissie uitgebreid over de huisartsenwachtposten. Het ziet ernaar uit dat er extra financiering komt voor 2022 en 2023.

De minister is over de brug moeten komen, anders had BVAS de opzegging gewoon bevestigd, stelt Bvas in een reactie naar de pers. Over de precieze invulling van de details kan nu verder worden overlegd.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop. Bvas noemt de actie geslaagd, maar de andere artsensyndicaten zijn erg kritisch.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop.

De meeste artsenhonoraria krijgen een 'lineaire index' van 7,11%. Bvas is blij dat het verschil met de index van de gezondheidszorgbegroting van 8,14% zo klein mogelijk is gehouden. Maar voor dit syndicaat hangt het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen toch aan een zijden draadje.

De (specialistische) ambulante zorg kampt met een doelbewuste onderfinanciering, zegt BVAS. Het maakt zich boos op de bepaling in een zopas aangenomen wet - zonder voorafgaand formeel overleg - die artsen verbiedt om supplementen op te leggen aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Bvas waarschuwt minister Vandenbroucke dat een verplichting voor alle artsen om zich te houden aan de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen niet kan. De minister zou vrije tarieven bijvoorbeeld willen verbieden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.