Alles over Jo De Cock

Het Riziv probeert nog gauw een fout recht te zetten in een KB dat op 1 mei van kracht wordt. Anders kunnen artsen met een brevet acute geneeskunde die geen huisarts zijn, vanaf die datum geen prestaties meer factureren op de spoed.

Op de Nationale Commissie van maandag 17 april lag een nota voor met moderniseringsvoorstellen voor het overleg. Dat zou voor eind dit jaar nog moeten leiden naar concrete maatregelen. En komen er eindelijk ook meer vrouwen op de artsenbank te zitten?

Een groter stuk capitatie door een hoog GMD-honorarium en een lager bedrag voor de consultatie. Dat is de kern van de New Deal voor huisartsen - het derde financierings- en organisatiemodel voor de praktijken.

"Bij de nomenclatuurhervorming moeten specialisten binnen de eigen discipline de concepten en de basisprincipes eerst objectief uitlijnen. Zonder met geld rekening te houden. Ik ben wel absoluut gekant tegen het anciënniteitsprincipe."

De minister is over de brug moeten komen, anders had BVAS de opzegging gewoon bevestigd, stelt Bvas in een reactie naar de pers. Over de precieze invulling van de details kan nu verder worden overlegd.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop.

Is AADM een representatief syndicaat? Een artsenvakbond die met andere woorden minstens 5% huisartsen of specialisten telt en 10% 'anderstaligen'. Tot grote ergernis van het Kartel weten we het pas in 2026. Dan pas gelden deze criteria.

Het sociaal statuut van artsen in opleiding - met name de pensioenbijdragen - staat opnieuw op de agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Waarom is dat nog steeds niet opgelost? Hoe zit de vork nu precies aan de steel. Dokter Robert Rutsaert (ASGB/Kartel) schetst het probleem.

De nomenclatuurhervorming, die Jo De Cock in 2019 opnieuw op de sporen zette, moet een versnelling hoger schakelen. Dat is althans wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beoogt: hij wil significante resultaten neerzetten voor het einde van zijn mandaat. Zodat zijn opvolgers niet meer kunnen terugkrabbelen. Er ligt dan ook een strakke agenda op tafel.

Worden de medische verkiezingen in de lente van 2022 met een jaar uitgesteld? Een droge, korte mededeling van de voorzitter op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 29 november laat dat vermoeden.

Vandaag gaat Jo De Cock met pensioen. 26 jaar lang stond hij aan het hoofd van het Riziv. In deze en in de volgende nieuwsbrief brengen we u een uitgebreid interview. Hoe evolueerde de instelling sinds de voorbije eeuw - en wat is de inbreng van artsen in het beleid van de ziekteverzekering?

De nieuwe administrateur-generaal van het Riziv, Benoît Collin, is vastberaden om samen met zijn team de uitdagingen aan te gaan die het instituut te wachten staan.

Er ligt voor de nieuwe administrateur-generaal van het Riziv heel wat werk op de plank. Benoît Collin rekent op zijn directieteam om de grote werven verder op te volgen: de herijking van de nomenclatuur en daarmee gepaard gaand de ziekenhuisfinanciering.

"Uniek aan Jo De Cock is zijn grote dossierkennis. Tevens heeft hij oog voor de gevoeligheden en de realiteit op het terrein. En hij kent de juridische finesses. Dat alles laat toe snel tot besluitvorming te komen. Bovendien combineert hij al deze expertise met het leiden van een zeer grote organisatie."

Op 30 juni gaat Jo De Cock met pensioen - aan de verlenging van zijn mandaat komt een eind. De ministerraad besliste deze middag dat Benoît Collin zijn opvolger wordt.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info