Alles over Jef De Loof

"We zijn in oorlog, we moeten de vijand verslaan!". Wereldleiders, politici, media, ja, zelfs zorgverleners nemen oorlogstaal in de mond. Sommigen vergalopperen zich tot oorlogspresident, oorlogsleider. "De strijd tegen coronavirus wordt ook een oorlog in België", blokletterden sommige media. De bazooka wordt bovengehaald. Men spreekt over Intensive Care bezettingsgraad in oorlogstijd, over verslaggeving vanuit de frontlinie.

Voel ik me veiliger op het slagveld als ik weet dat er een Automatische Externe Defibrillator aanwezig is en waar die zich bevindt? Als vredesactivist, in herinnering aan de recent overleden Jef De Loof, was ik eerder verwonderd tot licht geamuseerd bij het zien van een herdenkingsplaat aan een beroemde veldslag met eronder de verwijzing naar de dichtst bijgelegen AED (250 meter verder langs een veldweggetje).

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info