Alles over Jean-Pierre Baeyens

Meer dan 40% van de 65-plussers heeft een chronische aandoening. Dat maakt hen extra vatbaar voor infectieziekten. Nochtans zijn hiertegen vaccines voorhanden. Onder meer in Engeland, Frankrijk en Italië worden deze vaccins tegelijk met de griepvaccinatie toegediend. "Daardoor zijn ouderen in deze landen gezonder en hebben ze een betere levenskwaliteit."