Alles over Jean-Marie Segers

"Je kan je de vraag stellen of het 'huisarrest' dat ons door de overheid wordt opgelegd uiteindelijk niet meer negatieve dan positieve effecten zal hebben. Is het sop de kool wel waard?", schrijft dr. Jean-Marie Segers.

CURSUS Door de grote vooruitgang op het vlak van preventie, diagnose en therapie van hiv en aids, is een actualisatie voor zorgverleners die bij deze pathologie betrokken zijn zeker noodzakelijk. Om aan deze vraag tegemoet te komen organiseert het Instituut voor Tropische Geneeskunde een reeks van acht avondlessen die de huidige aspecten van deze pathologie zullen belichten.

ENDOCRINOLOGIE Naast hypertensie, overgewicht, roken en sedentair leven is dyslipidemie een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire pathologie. Het verband tussen een verhoogde LDL-concentratie en vasculaire accidenten wordt door vele studies bevestigd. We beschikken nu ook over geneesmiddelen die bij familiale hypercholesterolemie heel performant zijn.