Alles over Jean-Luc Schouveller

Een Poolse studie bevestigt dat een herstel van het immuunsysteem, ongeacht hoelang men daarvoor nodig heeft, sterk correleert met de overleving van hiv-geïnfecteerde patiënten die een doeltreffende antiretrovirale behandeling volgen.

Een Franse prospectieve multicentrische studie heeft de prevalentie van en de risicofactoren voor fragiliteit geëvalueerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 70 jaar of ouder. Een interessante studie gezien de vergrijzing van de populatie van patiënten met hiv. Tot nog toe was immers enkel de fragiliteit bij patiënten van middelbare leeftijd onderzocht.

In het Verenigd Koninkrijk bereiken alsmaar meer vrouwen die een hiv-infectie hebben opgelopen na verticale transmissie, de vruchtbare leeftijd en kunnen ze dus zwanger worden.

REUMATOLOGIE TNF-alfa-antagonisten en biologische geneesmiddelen gericht tegen verschillende interleukines hebben een echte omwenteling teweeggebracht bij de behandeling van inflammatoir reuma. Nieuwe biologische geneesmiddelen gericht tegen NGF (nerve growth factor) zouden weleens een omwenteling kunnen teweegbrengen bij de behandeling van pijn. NGF speelt immers een belangrijke rol bij de pijngeleiding.

Dokter Jean-Luc Schouveller (58) startte afgelopen zomer als medisch directeur bij Roularta HealthCare - uitgever van Artsenkrant, de Apotheker, Belgian Oncology News en HealthCare Magazine.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier