Alles over Jan Roodhooft

U hebt met enkele andere artsen een vennootschap of werkt samen in associatieverband. Een van de andere artsen handelt niet correct waardoor u hem liever uit het samenwerkingsverband wil zien verdwijnen. Hoe kunt u in dat geval precies te werk gaan?

JURIDISCH Als arts wordt u dezer dagen volop geconfronteerd met medische issues rond het coronavirus. Maar kan uw huurder, aannemer of leverancier zich beroepen op de coronacrisis om zijn verplichtingen tegenover u niet meer te moeten nakomen? Met welke spelregels moet u rekening houden?

VENNOOTSCHAP U overweegt om uw artsenpraktijk in het kader van een besloten vennootschap (bv) te gaan uitoefenen. In dat geval moet u een zogeheten financieel plan opstellen. Maar wat moet daar zoal instaan? En wat riskeert u als u hieraan onvoldoende aandacht besteedt?

JURIDISCH U bent gehuwd en wil een artsenvennootschap oprichten. Kunt u er dan voor zorgen dat de aandelen in uw eigen vermogen vallen zodat u ze niet moet 'delen' als u zou scheiden of als uw ex overlijdt? Loopt u als de aandelen in uw eigen vermogen vallen toch nog het risico een vergoeding daarvoor aan uw ex te moeten betalen?

PERSONEEL Uw secretaresse heeft voor dit jaar nog een beperkt aantal dagen vakantie staan. Ze vraagt u of ze die in december in halve dagen mag opnemen om 's middags thuis te kunnen zijn voor de studerende kinderen. Moet u dan op die vraag ingaan? Met welke spelregels moet u allemaal rekening houden?

IMMOBULIEN U verhuurt een opbrengsteigendom of huurt het pand waarin u uw praktijk uitoefent. Moet dat huurcontract geregistreerd worden en zo ja, wie moet daarvoor zorgen? Zijn er aan deze registratie kosten verbonden? En wat zijn de sancties als er geen registratie gebeurt?

IMMO Als eigenaar van een praktijkruimte of appartement binnen een appartementsgebouw vraagt men u om commissaris van rekeningen te worden binnen het gebouw. In dat geval denkt u maar beter twee keer na. Weet overigens dat men u niet kan verplichten om deze functie op u te nemen.

Als u een alarmsysteem hebt in uw praktijk of privéwoning, moet u dit aanmelden bij de overheid. Die maatregel is er gekomen om de politie vlotter te laten optreden als er een melding komt.

IMMO Binnen een appartementsgebouw heeft er minstens één keer per jaar een algemene vergadering (AV) van mede-eigenaars plaats. Wat gebeurt er op die vergadering? Heeft het zin om er aanwezig te zijn? Kunt u een volmacht geven als u niet aanwezig kan zijn?

ERFENISRECHT U erft samen met uw broer(s) en/of zus(sen) een huis of appartement dat u zou willen inkopen. Hoe gaat u daarbij te werk? Kan dit onroerend goed tegen uw wil in verkocht worden door de anderen via een vastgoedmakelaar? En kunt u vermijden dat het pand uiteindelijk openbaar verkocht wordt?

FINANCIËN U wil uw kinderen financieel helpen om een bouwgrond, huis of appartement te kopen? In dat geval beschikt u over meerdere mogelijkheden. Hoe kunt u daarbij zoal te werk gaan?

Als u een praktijkruimte huurt riskeert u naast het betalen van de huurprijs en de huurlasten ook nog op te draaien voor een aantal andere kosten. Bovendien kan de verhuurder de huurprijs in de loop van de huur wel eens verhogen. Met welke spelregels moet u rekening houden?