Alles over Jan Roodhooft

De zogenaamde Kwaliteitswet (die al van 2019 dateert) trad tot nu nog maar voor een deel in werking. Op 1 juli eerstkomende treden de overige bepalingen van die wet in werking. Wat moet u daarvan precies weten?

Een patiënt vraagt u om bepaalde gegevens in zijn medisch dossier aan te passen of deze zelfs te wissen. Hij wijst daarbij onder andere op de zogenaamde GDPR-wetgeving die hem dit recht zou verlenen. Wat nu?

U beslist uw beroepsloopbaan te stoppen of een einde te maken aan een samenwerking met andere artsen. Wat gebeurt er in dat geval met de contracten met leveranciers die lopen? Eindigen die automatisch? Welke vergoedingen riskeert u te moeten betalen?

Een familielid van een ernstig zieke patiënt denkt eraan om als 'mantelzorger' voor die persoon te zorgen. Maar wist u dat er sinds enkele jaren een officieel statuut bestaat voor mantelzorgers?

Uw ouders of schoonouders hebben een beperkt inkomen en hebben al evenmin spaartegoeden opgebouwd. Kunnen ze in dat geval vragen dat u een onderhoudsuitkering aan hen betaalt?

U koopt online medisch materiaal aan voor uw praktijk. Of u bestelt via een webshop bepaalde goederen om die vervolgens privé te gebruiken. Hebt u in die gevallen een bedenktijd waarbinnen u de aankoop alsnog kunt annuleren? Wat zijn de spelregels?

U hebt met enkele andere artsen een vennootschap of werkt samen in associatieverband. Een van de andere artsen handelt niet correct waardoor u hem liever uit het samenwerkingsverband wil zien verdwijnen. Hoe kunt u in dat geval precies te werk gaan?

JURIDISCH Als arts wordt u dezer dagen volop geconfronteerd met medische issues rond het coronavirus. Maar kan uw huurder, aannemer of leverancier zich beroepen op de coronacrisis om zijn verplichtingen tegenover u niet meer te moeten nakomen? Met welke spelregels moet u rekening houden?

VENNOOTSCHAP U overweegt om uw artsenpraktijk in het kader van een besloten vennootschap (bv) te gaan uitoefenen. In dat geval moet u een zogeheten financieel plan opstellen. Maar wat moet daar zoal instaan? En wat riskeert u als u hieraan onvoldoende aandacht besteedt?

JURIDISCH U bent gehuwd en wil een artsenvennootschap oprichten. Kunt u er dan voor zorgen dat de aandelen in uw eigen vermogen vallen zodat u ze niet moet 'delen' als u zou scheiden of als uw ex overlijdt? Loopt u als de aandelen in uw eigen vermogen vallen toch nog het risico een vergoeding daarvoor aan uw ex te moeten betalen?

PERSONEEL Uw secretaresse heeft voor dit jaar nog een beperkt aantal dagen vakantie staan. Ze vraagt u of ze die in december in halve dagen mag opnemen om 's middags thuis te kunnen zijn voor de studerende kinderen. Moet u dan op die vraag ingaan? Met welke spelregels moet u allemaal rekening houden?

IMMOBULIEN U verhuurt een opbrengsteigendom of huurt het pand waarin u uw praktijk uitoefent. Moet dat huurcontract geregistreerd worden en zo ja, wie moet daarvoor zorgen? Zijn er aan deze registratie kosten verbonden? En wat zijn de sancties als er geen registratie gebeurt?

IMMO Als eigenaar van een praktijkruimte of appartement binnen een appartementsgebouw vraagt men u om commissaris van rekeningen te worden binnen het gebouw. In dat geval denkt u maar beter twee keer na. Weet overigens dat men u niet kan verplichten om deze functie op u te nemen.

Als u een alarmsysteem hebt in uw praktijk of privéwoning, moet u dit aanmelden bij de overheid. Die maatregel is er gekomen om de politie vlotter te laten optreden als er een melding komt.

IMMO Binnen een appartementsgebouw heeft er minstens één keer per jaar een algemene vergadering (AV) van mede-eigenaars plaats. Wat gebeurt er op die vergadering? Heeft het zin om er aanwezig te zijn? Kunt u een volmacht geven als u niet aanwezig kan zijn?

ERFENISRECHT U erft samen met uw broer(s) en/of zus(sen) een huis of appartement dat u zou willen inkopen. Hoe gaat u daarbij te werk? Kan dit onroerend goed tegen uw wil in verkocht worden door de anderen via een vastgoedmakelaar? En kunt u vermijden dat het pand uiteindelijk openbaar verkocht wordt?

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!