Alles over Istanbul

Slachtoffers van foltering die gevaar lopen in het land van herkomst hebben in principe recht op asiel in België. Het protocol van Istanbul biedt een leidraad om de gevolgen van foltering bij patiënten in kaart te brengen en te documenteren, in het kader van een asielprocedure. Vzw Nansen geeft er op 23 november een lezing over aan de UGent.

Niet minder dan drie boeiende tentoonstellingen stofferen het najaarsprogramma van het Museum dr. Guislain in Gent. Meest in het oog springt de expo rond het archief van theatermaker Eric De Volder.

Artsenkrant reist deze week met de ngo Licht voor de Wereld naar Tanzania, waar de organisatie steun verleent aan de oogafdeling van het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in Moshi, een derdelijnsziekenhuis dat gespecialiseerde oogzorg verstrekt aan de hele noordoostelijke regio van Tanzania. Dag 1: eerste bezoek aan het KCMC.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info