Alles over Isabelle Meyts

Vaccins die stilaan grip op het virus verliezen en een tweetal antivirale middelen die blijken te werken, maar nog een aantal vragen oproepen. Bij de aanblik van dit vrij onrustwekkende tableau laten onderzoekers geen piste liggen in de strijd tegen het coronavirus. Bijvoorbeeld: zijn sommige mensen ongevoelig voor het virus? En zo ja, kunnen we iets leren uit genetisch onderzoek bij hen?

De vaststelling dat kinderen minder vaak ernstige covid-19 krijgen, deed in het voorbije anderhalf jaar verschillende hypothesen opborrelen. Voor sommige daarvan zijn er tegenbewijzen. Een aantal onderzoekers richt zijn aandacht op het aangeboren immuunsysteem.

Eind september publiceerde het tijdschrift Science twee studies die het verband leggen tussen de pathogenese van ernstige covid-19 en afwijkingen in de interferon-pathway. De resultaten openen nieuwe behandelingsperspectieven.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier