Alles over Isabelle Budin-Ljosne

Wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal en gegevens vindt in toenemende mate op grote schaal plaats en met multidisciplinaire onderzoeksteams. Dit onderzoek vereist vaak grote datasets van verschillende bevolkingsgroepen die over een langere periode worden ingezameld. Bovendien kan het onderzoek in de loop van de tijd wijzigen of kunnen er nieuwe projecten worden opgestart. Vraag is dan hoe de toestemming van de patiënt/deelnemer kan worden verkregen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info