Alles over Internal Medicine

Een studie heeft een correlatie vastgesteld tussen een gebrekkige reukzin en een bijna 50% hoger overlijdensrisico tijdens de volgende tien jaar. Neurodegeneratieve aandoeningen en vermagering vormen maar een gedeeltelijke verklaring voor de hogere sterfte.