Alles over Instituut voor medische

Bij kinderen met een sepsis, ernstige sepsis of septische shock is de sterfte hoger als antibiotica pas meer dan een uur na de diagnose worden gestart. Antibiotica moeten snel worden toegediend samen met reanimatiemaatregelen.