Alles over Ilse Weeghmans

Elke dag zonder richtlijnen is een dag van vermijdbare gezondheidsschade

In een recente column verwoordde Ilse Weeghmans (VPP) haar bekommernis over de aangekondigde richtlijnen voor tijdsduur van arbeidsongeschiktheid bij enkele doelgroepen. Mevrouw Weeghmans slaat de bal mis ten koste van het welzijn van een grote groep patiënten. En tegelijk laat ze niet na Voka woorden in de mond te leggen die in tegenspraak zijn met onze standpunten. Via het tegen elkaar opzetten van artsen, werkgevers en patiënten (werknemers) gaan we er niet komen. We hebben nood aan verbinding. En ja, zeker ook aan de introductie van richtlijnen.

First do no harm

Ziekenhuizen hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in de veiligheid van hun patiënten. De intrinsieke motivatie werd "waar nodig" wat geprikkeld door onder andere het contract patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid of de concrete verwachtingen die voortvloeien uit (het streven naar) een ziekenhuisbrede accreditatie.

"Patiënt blijft centraal", dixit minister De Block

"Patiënten blijven vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het Kenniscentrum. En ook na de herschikking van de administraties hebben ze recht op twee zitjes in het overlegplatform Sciensano." Dat zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in een reactie op eerdere mediaberichten.