Alles over huisartsenwachtpost

Op de Nationale Commissie van maandag 20 november drong Kartel aan op concrete maatregelen voor de wachtposten. Reinier Hueting formuleert daarnaast een voorstel om de verschillen in de inkomsten uit de accreditering weg te werken.

Donderdag 21 september vond er een Taskforce Wachtposten plaats, die de verdere uittekening van het landschap van de huisartsenwachtdienst besprak. Binnen vier jaar moeten wachtposten het hele grondgebied bestrijken. Deze posten moeten tegen dan ook allemaal aangesloten zijn op het 1733-systeem.

Het Riziv wil het landschap van de Brusselse wachtposten reorganiseren. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zette daarvoor het licht op groen. Er komen in het totaal zes huisartsenposten in het Gewest, die optimaal gespreid moeten zijn.

Net zoals de ziekenhuizen moeten huisartsenposten netwerken. Eén zo een netwerk zou ook een gebied van ongeveer 400.000 inwoners moeten bestrijken. Meer uniformiteit moet zorgen voor meer transparantie.

Van de artsen vindt 44 procent artsen dat huisartsenwachtpost een goed idee is om het oneigenlijke gebruik van de spoeddienst te verminderen. De patiënt moet worden aangespoord om eerst bij zijn huisarts langs te gaan.