Alles over Huis van het Kind

De gemeenten worden belangrijker in sociale materies maar de burgers krijgen gelukkig almaar meer informatie om zich kritisch te roeren daarover. Over een maand duiden de bijna vijf miljoen kiesgerechtigde Vlamingen hun gemeenteraads- en provincieraadsleden aan die nadien de burgemeesters en schepenen resp. de provinciaal gedeputeerden op het schild zullen heffen.