Alles over HP

De Nederlandse organisatie Z-CERT, gespecialiseerd in ondersteuning van ziekenhuizen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg op het gebied van cybersecurity, is van oordeel dat de fax niet langer geschikt is voor het uitwisselen van medische gegevens. Tenminste als men wil voldoen aan de huidige normen qua informatiebeveiliging en privacy.

Veel mensen denken dat gastro-oesofageale reflux (GOR) een banale aandoening is, die je vrij gemakkelijk kan behandelen, aldus prof. Jacques Devière (Erasmusziekenhuis, ULB). GOR vertoont echter enkele soms zeer specifieke aspecten en het loont zeker de moeite om daar even op in te gaan.