Alles over Hôpital Antoine-Béclère

Een 34-jarige Française, die onvruchtbaar was geworden na chemotherapie wegens borstkanker, heeft dankzij een nieuwe techniek toch een kind op de wereld kunnen zetten. Bij die techniek worden niet-rijpe eicellen voor de behandeling en zonder stimulering van de ovaria afgenomen en worden in vitro gerijpte eicellen gevitrificeerd.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info